“Life In a Day” filmi tüm haliyle youtube’da..

Dünyanın her bir köşesinden 80.000 katılımcının gönderdiği, aynı günde (24 Temmuz 2010) çekilmiş videolardan oluşturulmuş film, youtube’da bütün olarak yayınlandı. Burdan izleyin:

This entry was posted in other and tagged , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply