Kompozisyon üzerine düşünceler..

Güzel sanatlar terimler sözlüğüne göre kompozisyon:
1. Sanat yapıtında, parçaların bir bütün içinde düzenli olarak bir araya getirilmesi. 2. Çağımızda renk, çizgi ve yüzeylerin dengeli ve uyumlu biçimde bir araya getirildiği resim.

Bu tanım resim, heykel, mimarlık göz önünde bulundurularak yapılmış, o yüzden fotoğraf için bu tanıma kontrast, ışık ve çekim sonrası düzenlemeyi (photoshop) de eklemek yanlış olmaz sanırım. O zaman,

-Kompozisyon sadece objelerin çerçevelenmesi değildir. Renk, kontrast ve ışığın yanında çekim sonrası düzenlemeyi de içerir.

-Kompozisyonun hedefi manzaranın/olayın sizde yarattığı duygusal etkiyi göstermeye çalışmak olmalıdır. Yani sanat olarak düşünüldüğünde kompozisyon olayı teknik açıdan hatasız belgelemek değildir sadece.

-Önce ışığı düşünün. Işığınızın iyiliği kadar iyidir fotoğrafınız. Objenizden daha önemlidir onu aydınlatan ışık.

-Ön/arka plan ilişkisini kullanın. Harika bir ön planı harika bir arka planın önüne yerleştirin. Unutmayın ama ön plan yeterince büyük ve dikkat çekici olmalı kompozisyonda.

-Zıtlıkları kullanın. Büyük/küçük, yaşlı/genç, karanlık/aydınlık, doğal/insan yapımı gibi.

-Başkalarının yaptıklarını birebir kopyalayarak boşuna zamanınızı harcamayın.

-Esinlenmek ve kopyalamak farklı şeylerdir. Herkes esinlenir. Sanatın doğasında vardır esinlenmek.

-Teknoloji ilham eksikliğini gidermez. Kamera ve aksesuarlar tekniksel, ilhamsa sanatsaldır. Kendi stilinizi oluşturmak için teknisyen gibi değil sanatçı gibi çalışmalısınız.

-Kamera değil insan kompozisyonu yaratır. Tabii ki kamera gerekli. Ama kamera bir arabanın kendi kendini sürebildiği kadar bir fotoğrafı kompoze edebilir.

-Sanatta “doğru” kavramı değişkendir çünkü sanatın ne olduğuna farklı cevaplar verilir. Bu yüzden ‘sanat nedir?’i kendimiz cevaplamak zorundayız. Başkalarıyla zıt fikirlere sahip olmak normaldir çünkü sanat kutuplaşılmış bir etkinliktir.

-Siz yaratana dek daha önce görmemiş olduğunuz kompozisyonlar en iyi kompozisyonlardır..

*Alain Briot’un kompozisyon üzerine düşünceler yazısından alıntı/çeviridir. (Birebir degil kafama göre ve eksiltilmiş bir çeviridir. Kompozisyonun tanımı eklemedir.)

This entry was posted in blog and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply